• http://www.kitbuilding.org

  • Kit building in action

  • Trusted Partner of World JOTA-JOTI Team

  • 2019 products: Wild Bits E-Badge kit, Nametape, Badge

Beste Scouts,

SpaceCub1

Uiteindelijk zijn bijna alle orders verzonden, en hebben we een erg druke tijd gehad doordat er door problemen met leveranciers voor allerlei vertragingen zorgden. Wij willen jullie danken voor jullie geduld.

In 2018 was er een JOTA-JOTI Funcube Challenge, door enkele tegenslagen dit jaar met de bouwkitjes en de badges hebben we helaas geen tijd gehad om een nieuwe Funcube Challenge te maken. We hopen volgend jaar wel weer een challenge aan te kunnen bieden.

Een fijne JOTA-JOTI gewenst van de Servicekring JOTA-JOTI