• http://www.kitbuilding.org

  • Kit building in action

  • Trusted Partner of World JOTA-JOTI Team

  • 2019 products: Wild Bits E-Badge kit, Nametape, Badge

Privacy

Persoonsgegevens zijn persoonlijke gegevens zoals je naam, adres of e-mailadres etc. die je aan ons verstrekt.
Bij het doen van een aankoop op kitbuilding word je gevraagd om een aantal persoonsgegevens in te vullen zoals je naam,telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en gegevens om de betaling te kunnen verwerken.
Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je bestelling af te handelen.
Bij ons worden deze persoonsgegevens opgeslagen voor de boekhouding.
En deze persoonsgegevens worden online opgeslagen in jouw persoonlijk account.

Bij het verwerken van persoonsgegevens geldt dat alleen de gegevens gebruikt worden die jij zelf actief achtergelaten hebt op kitbuilding.
Wij stellen persoonsgegevens nooit aan derden ter beschikking, met uitzondering van partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.
Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt, namelijk het uitvoeren van de overeenkomst.
Wij  respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Veiligheid

Service Kring JOTA-JOTI erkent de zorgplicht om het welzijn van kinderen te waarborgen en te bevorderen en zet zich in voor borging van de praktijk, weerspiegelt wettelijke verantwoordelijkheden, overheidsbegeleiding en voldoet aan de beste praktijken en vereisten van Scouting Nederland.

Het beleid erkent dat het welzijn en de belangen van kinderen in alle omstandigheden van het grootste belang zijn. Het heeft tot doel om ervoor te zorgen dat, ongeacht leeftijd, bekwaamheid of handicap, geslachtsverandering, ras, religie of geloof, geslacht of seksuele geaardheid, sociaaleconomische achtergrond, alle kinderen een positieve en aangename ervaring bij de Service Kring JOTA-JOTI hebben in een veilige en kindgerichte omgeving.

Normaliter zijn in de dagelijkse bezigheden van de Service Kring JOTA-JOTI geen kinderen betrokken of aanwezig. Als de Service Kring JOTA-JOTI deel neemt aan activiteiten waarbij kinderen betrokken zijn zullen wij ons voegen naar de regels van de organisatie die de activiteit organiseert.

De Service Kring JOTA-JOTI onderschrijft het Protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland.